Ładowanie ...
EN
Program sektorowy „INNOMOTO”, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”

Cele projektu:
Wprowadzenie rozwiązań ekologicznego transportu w przestrzeni zurbanizowanej. Stworzenie kompleksowej oferty pojazdów do transportu towarów z napędem elektrycznym.

Planowane efekty:
Stworzenie kompleksowej oferty pojazdów elektrycznych z zastosowaniem EMS (Energy Managment System)

Wartość projektu: 6 663 530,45 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 4 496 869,48 PLN